Flag Map Anthem Money TRAVEL DIARY In Ventiane The time isJANUARY - 2003

 Phnom Penh Phnom Penh Phnom Penh Phnom Penh Phnom Penh
 Angkor Wat - Bayon Angkor Wat - Bayon Roluos Angor Wat - Ta Phrom Angor Wat - Ta Phrom
 Angor Wat - Ta Phrom Angor Wat - Ta Phrom Angor Wat Angor Wat Angor Wat
 Angor Wat Angor Wat Angor Wat Angor Wat Choeung Ek
 Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh
 Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh  Phnom Penh
 Shianoukville  Tonle Sap  Tonle Sap  Battambang  Battambang
 Battambang